Απολογιστικό
Info-ComWorld 2009


Info-ComWorld Newsletter

12ο Συνέδριο
Info-ComWorld


περισσότερα >>
Info-ComWorld Awards

Τα Info-ComWorld Awards απονέμονται κάθε χρόνο σε ειδική τελετή μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου Info-ComWorld.


περισσότερα >>

Smart Press Δυναμική παρουσία - Δυναμική πορεία

Οι εκδόσεις Smartpress έχουν πολυετή παρουσία στους χώρους που σχετίζονται με την τεχνολογία στην ελληνική αγορά.

περισσότερα >>


Smart Press Δυναμική παρουσία -> Δυναμική πορεία

Οι εκδόσεις Smartpress έχουν πολυετή παρουσία στους χώρους που σχετίζονται με την τεχνολογία, αν και σύντομα επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς. Η εταιρεία έχει συνδέσει τη δυναμική της εκδοτική προσπάθεια με την εκπλήρωση του οράματός της για τη γνωριμία, την εξοικείωση και την εκπαίδευση του ελληνικού αναγνωστικού κοινού με τα επιτεύγματα της τεχνολογίας. Παράλληλα στόχος της Smart Press είναι να συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση το νέου επιχειρηματικού τοπίου και στην προβολή της καινοτομίας, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα έντυπα που εκδίδονται να αποτελούν «εργαλείο» στα χέρια των opinion leaders της αγοράς.

Μέσα από τις εκδοτικές δραστηριότητες με τα περιοδικά «Κινητή Τηλεφωνία & Τηλεπικοινωνίες», «Digital Life» & «Ιnfo-Com», από τη διαδικτυακή της παρουσία με τα www.digitallife.gr www.gamesguide.gr, και φυσικά τις συνεδριακές εκδηλώσεις όπως το ετήσιο συνέδριο Green ICT και Info-Com Word και Infocom Κύπρου, η Smart Press δικαίως θεωρείται από το σύνολο των παραγόντων της αγοράς, τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων, αλλά και την επιστημονική κοινότητα της χώρας, ως ένας από τους πλέον έγκυρους και καταξιωμένους φορείς ενημέρωσης της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης.

Οι εκδόσεις της Smart Press είναι:

Περιοδικά

  • Κινητή Τηλεφωνία & Τηλεπικοινωνίες
  • Info - Com
  • Digital Life

Ειδικές Εκδόσεις

  • Οδηγός Αγοράς Κινητής
  • Ετήσιος Οδηγός Αγοράς: Mobile Guide 
  • Info-Com Yearbook


Internet

 

Συνεδριακές Εκδηλώσεις - Εκθέσεις 

  • Info - ComWorld: Ετήσιο Συνέδριο για τις Τηλεπικοινωνίες, την Πληροφορική και τις Τεχνολογίες
  • Green ICT
  • Info - Com CY

Mobile Awards

Πρόκειται για τον ετήσιο θεσμό επιβράβευσης των άριστων στελεχών και επιχειρήσεων, αλλά και των καταναλωτικών προϊόντων που ξεχώρισαν στις προτιμήσεις του κοινού και του ειδικού εκλεκτορικού σώματος.