8ο Διεθνές Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών Info-Com
«Οι επενδύσεις οδηγούν τις εξελίξεις»
Divani Caravel Hotel 3 Οκτωβρίου 2006

 

1η ενότητα
Wi-Fi & WiMAX vs 3G & HSDPA


Οι επενδύσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων σε νέες τεχνολογίες, έχουν ως απώτερο στόχο την ευρυζωνικότητα και τη διάθεση υπηρεσιών περιεχομένου μέσα από broadband συνδέσεις. Το ζήτημα που θα αναλυθεί σε αυτή την ενότητα είναι κατά πόσο θα υπερισχύσουν οι ασύρματες ευρυζωνικές λύσεις (wireless broadband) μέσα από Wi-Fi και WiMAX δίκτυα ή οι κινητές ευρυζωνικές λύσεις (mobile broadband), μέσα από 3G και HSDPA δίκτυα. Ή μήπως στο νέο τοπίο της σύγκλισης, οι τεχνολογίες αυτές θα λειτουργήσουν τελικά συμπληρωματικά;


Το 8ο Διεθνές Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών Info-Com θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Divani Caravel την Τρίτη 3 Οκτωβρίου του 2006.
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), του Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE) και του Global Suppliers mobile Association (GSA). Το φετινό Συνέδριο έχει ως κεντρικό θέμα:
«Οι επενδύσεις οδηγούν τις εξελίξεις» και τους συμμετέχοντες στις εργασίες του θα απασχολήσει η ιδιαίτερη κινητικότητα στον τομέα των επενδύσεων που χαρακτηρίζει την ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά τους τελευταίους 18 μήνες, οι προοπτικές εξέλιξής της τόσο στη χώρα μας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, η σημαντική εισροή κεφαλαίων ξένων επενδυτικών funds, σε συνδυασμό και με τη πιθανολογούμενη είσοδο μεγάλων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών στο ελληνικό τηλεπικοινωνιακό γίγνεσθαι, καθώς και η συγκέντρωση δυνάμεων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μεγάλων τηλεπικοινωνιακών «παικτών» στην αγορά. Οι επενδύσεις, ως καταλύτης των εξελίξεων σε όλες τις πτυχές της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, θα είναι ο κινητήριος άξονας του Συνεδρίου, στον οποίο θα περιστρέφεται το περιεχόμενο συζήτησης των επιμέρους ενοτήτων. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί ο ρόλος των επενδύσεων, τόσο σε νέες τεχνολογίες (Wi-Fi, WiMAX, 3G, HSDPA), όσο και στην ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών στις σταθερές επικοινωνίες, στη δημιουργία και διάθεση περιεχομένου, αλλά και -εν τέλει- στη διαμόρφωση των συσχετισμών δυνάμεων στην ευρύτερη αγορά της ΝΑ Ευρώπης. Παράλληλα, στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα λάβει χώρα, για τέταρτη συνεχόμενη φορά, η Επιστημονική Ενότητα, η οποία φέτος θα επικεντρωθεί στο θέμα της «Ψηφιακής Τηλεόρασης», καθώς και μία σειρά από ειδικά workshops, με γενικό τίτλο «Info-Com Lab», στα οποία θα παρουσιασθεί το πώς οι τηλεπικοινωνιακές λύσεις μπορούν να δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις σύγχρονες επιχειρήσεις, με λύσεις και προϊόντα για την IP Τηλεφωνία και τα IP Τηλεφωνικά Κέντρα ή το Mobile Workforce.

2η ενότητα
Υποδομές στις σταθερές τηλεπικοινωνίες:
Ο μόνος τρόπος επιβίωσης;


Ένα ζήτημα που απασχολεί την ελληνική αγορά σταθερών επικοινωνιών από την αρχή της απελευθέρωσης της είναι η απουσία εναλλακτικών υποδομών, πέραν του δικτύου κορμού του ΟΤΕ, και επομένως ο ανταγωνισμός σε επίπεδο υποδομών. Η έλευση όμως νέων επενδυτών στην αγορά, έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς εναλλακτικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να εξαγγείλουν σημαντικές επενδύσεις σε επίπεδο υποδομών, γεγονός που σε συνδυασμό με την ευκαιρία που παρουσιάζεται από το μεγάλο έργο της ευρυζωνικότητας στην περιφέρεια (210 εκατ. ευρώ), που έχει εξαγγείλει η «Κοινωνία της Πληροφορίας», δημιουργεί προσδοκίες για ανατροπή του υπάρχοντος σκηνικού και ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων στη χώρα μας από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η συζήτηση στη συγκεκριμένη ενότητα αναμένεται να είναι από τα πλέον ενδιαφέροντα σημεία του φετινού Info-Com.

3η ενότητα
Περιεχόμενο: Νέα κανάλια και τρόποι διανομής

Οι επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα, τόσο των παρόχων σταθερών επικοινωνιών, όσο και αυτών των κινητών επικοινωνιών, έχει ως απώτερο στόχο τη διάθεση περιεχομένου, ειδικότερα μέσα από το μοντέλο triple play υπηρεσιών (φωνή, δεδομένα, video). Ειδικότερα, ως μια νέα υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, προτάσσεται η διάθεση τηλεοπτικού περιεχομένου, είτε υπό τη μορφή IPTV στα σταθερά δίκτυα, είτε ως mobile TV στα κινητά δίκτυα. Η διάθεση όμως ενός τέτοιου περιεχομένου, εμπλέκει πλέον περισσότερους φορείς (κανάλια, κινηματογραφικά στούντιο, εταιρείες διανομής, παρόχους περιεχομένου, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους κ.α.), διευρύνοντας έτσι το «οικοσύστημα» της αγοράς και δημιουργώντας την ανάγκη αναζήτησης νέων επιχειρηματικών μοντέλων, αλλά και καναλιών για τη διάθεση περιεχομένου.


Δηλώστε έγκαιρα
συμμετοχή στο
www.info-com.gr


4η ενότητα
Οι επενδύσεις οδηγούν τις εξελίξεις
στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης

Η καταληκτική ενότητα του συνεδρίου, που φέρει τον τίτλο: «Οι επενδύσεις οδηγούν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» θα κινηθεί στον ίδιο κεντρικό άξονα. Στην εν λόγω ενότητα, θα κληθούν να αναπτύξουν τις θέσεις τους εκπρόσωποι capital funds που έχουν ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις στην τηλεπικοινωνιακή αγορά της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι τηλεπικοινωνιακών οργανισμών με στρατηγικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι εξελίξεις που υπάρχουν στην τηλεπικοινωνιακή αγορά της περιοχής από τους ανθρώπους εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις και το βάρος της ευθύνης της όποιας επένδυσης. Ακόμη, η ενότητα αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα προκειμένου να παρουσιαστούν οι απόψεις όσων έχουν αποφασίσει ότι στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες και αξίζει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις, ώστε να διαμορφωθεί ο νέος «τηλεπικοινωνιακός χάρτης» της περιοχής.


Ειδική ενότητα
Info-Com Lab


H εν λόγω ενότητα, που θα έχει τον χαρακτήρα workshop, έχει ως βασικό σκοπό να αναδείξει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δημιουργούν στις σύγχρονες επιχειρήσεις, οι προσφερόμενες τηλεπικοινωνιακές λύσεις σε τομείς όπως η IP Τηλεφωνία & τα ΙΡ Τηλεφωνικά Κέντρα και το Mobile Workforce.
Ειδικότερα, το πρώτο πάνελ της ειδικής ενότητας «Info-Com Lab», θα αφορά «Mobile Solutions & Fleet Management». Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι τεχνολογικές λύσεις που με τη βοήθεια των τηλεπικοινωνιών, επιτρέπουν στις σύγχρονες επιχειρήσεις να διαχειρίζονται με ασύρματο τρόπο τις πωλήσεις τους, το δυναμικό τους και τον εταιρικό στόλο τους. Το κύριο ζητούμενο της ενότητας είναι να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα των εν λόγω τεχνολογιών μέσα από παραδείγματα επιτυχημένων υλοποιήσεων (case studies) σε επιχειρήσεις-πελάτες.
To δεύτερο πάνελ της ενότητας «Info-Com Lab», θα αφορά «IP Τηλεφωνία & IP Τηλεφωνικά Κέντρα». Απώτερος σκοπός του είναι να αναλυθούν τα πλεονεκτήματα της χρήσης IP Τηλεφωνίας στη διαχείριση κλήσεων και επαφών σε μια επιχείρηση, μέσα από το «κομβικό» για τις επικοινωνίες της σημείο, το Τηλεφωνικό Κέντρο. Τις λύσεις τους σε IP Τηλεφωνία & Τηλεφωνικά κέντρα, θα κληθούν να παρουσιάσουν οι ηγέτιδες εταιρείες του χώρου, αναλύοντας τα έμπρακτα οφέλη που προέκυψαν στους πελάτες που εντάσσονται στην εγκατεστημένη τους βάση.


Επιστημονική ενότητα

Παράλληλα με τις βασικές ενότητες του Συνεδρίου,
θα διεξαχθεί και η Επιστημονική ενότητα, σε συνεργασία με έγκριτα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το ζήτημα που θα απασχολήσει της εργασίες της εν λόγω ενότητας είναι η Ψηφιακή Τηλεόραση, σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν όλες οι τεχνολογικές τάσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και το μέλλον των ψηφιακών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μέσων.

Μετά το τέλος των εργασιών του συνεδρίου θα ακολουθήσει η τελετή απονομής των «Info-Com Awards», καθώς και cocktail.

 

Τι πρέπει να ξέρετε για το 8ο Συνέδριο Info-Com

 

Τι είναι το 8o Συνέδριο Info-Com;
Πρόκειται για τη σημαντικότερη συνεδριακή εκδήλωση για το χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που πραγματοποιείται κάθε χρόνο με πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας. Το φετινό συνέδριο, με τίτλο «Οι επενδύσεις οδηγούν τις εξελίξεις», τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), του Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE) και του Global Suppliers mobile Association (GSA).

Πότε γίνεται;
Το 8ο Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών Info-Com θα διεξαχθεί την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2006.

Πού γίνεται;
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, Τηλ: 210-72.07.000, FAX: 210-72.36.683

Ποιοι το παρακολουθούν;
Το Info-Com αποτελεί την κορυφαία ετήσια διοργάνωση όπου παράγοντες της πολιτικής ζωής, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς συναντιούνται για να καταθέσουν τους προβληματισμούς, τις προτάσεις και τις λύσεις τους για τα διάφορα επίκαιρα, πάντα, ζητήματα που απασχολούν τους κλάδους των Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορικής, του Διαδικτύου αλλά και του Λιανεμπορίου. Το συνέδριο απευθύνεται στα κορυφαία στελέχη της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της πληροφορικής, καθώς επίσης σε υψηλά ιστάμενα κυβερνητικά στελέχη, υπουργούς και opinion leaders. Η λίστα των καλεσμένων του Συνεδρίου περιλαμβάνει διεθνείς παράγοντες του χώρου, σημαντικούς ομιλητές από την ελληνική αγορά και εμπειρογνώμονες, όπως επίσης υψηλούς κυβερνητικούς προσκεκλημένους.

Ποια είναι η επίσημη ιστοσελίδα του;
Το site του Συνεδρίου βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.info-com.gr

Ποιες είναι οι ώρες διεξαγωγής του Συνεδρίου;
Οι ώρες διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι από τις 09:30 (ώρα έναρξης εγγραφής των συνέδρων) μέχρι τις 19:30. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη δεξίωση.

Πώς μπορώ να μάθω λεπτομέρειες για το πρόγραμμα;
Χρησιμοποιώντας την επιλογή «Πρόγραμμα» από την αρχική σελίδα του site (www.info-com.gr). Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210-52.30.000

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή;
Προκειμένου να συμμετάσχετε στις εργασίες του 8ου Info-Com θα πρέπει να συμπληρώσετε την αντίστοιχη αίτηση που βρίσκεται στο δεσμό «Συμμετοχή» στην αρχική σελίδα του site (www.info-com.gr).

Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής;
Η συμμετοχή είναι δωρεάν για τα στελέχη των εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Για πιστοποίηση της ιδιότητάς τους θα ζητηθεί η επαγγελματική τους κάρτα στη Γραμματεία κατά την προσέλευση / εγγραφή.

Πώς μπορώ να πάω στον τόπο του Συνεδρίου;

• Με το Μετρό: Πλησιέστερος σταθμός «Ευαγγελισμός» (απόσταση 5 λεπτά)

• Με το αυτοκίνητο σας: (Από Βασιλέως Κων/νου με κατεύθυνση προς Αμπελοκήπους δεξιά στο ύψος του Hilton). Η είσοδος του parking είναι στην πίσω μεριά του ξενοδοχείου (οδός Μίσθου)

Θα υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο;
Στο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργήσει WLAN και θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από Internet Point.

Ποιες είναι οι γλώσσες του Συνεδρίου;
Ελληνικά και Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση όπου είναι απαραίτητο. Δυνατότητες ταυτόχρονης μετάφρασης προσφέρονται μόνο στην αίθουσα «Ολυμπία».

Ποιος το διοργανώνει;
Το 8ο Συνεδρίο Info-Com διοργανώνεται από την εταιρεία Smart Press A.E., η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση Μάγερ 15, 104 38 Αθήνα, τηλ.:210 5201500, 210 5230000, fax: 210 5241900
email: smart@smartpress.gr
Διοργάνωση

SMART PRESS Α.Ε.
Μάγερ 15, 104 38, Aθήνα,
Τηλ.: 210 52.01.500, Fax: 210 52.41.500
e-mail: info@info-com.gr site: www.info-com.gr
 


Υπό την αιγίδα τωνΜέγας χορηγός
Χρυσοί χορηγοί
Χορηγοί
ΥποστηρικτέςΧορηγοί επικοινωνίας


Συνεργάτες