11ο Διεθνς Συνδριο Τηλεπικοινωνιν Info-Com World
«Live, Work & Play the Broadband Way: η ευρυζωνικτητα εναι μνο η αρχ»
Ξενοδοχεο Divani Caravel, Τρτη 3 Νοεμβρου 2009

www.info-com.gr

Πργραμμα - Δλωση συμμετοχς - Χορηγο

Κορυφαοι ομιλητς στο κορυφαο συνδριο

Τον ττλο του κορυφαου συνεδρου στο χρο των τηλεπικοινωνιν και γενικτερα στο χρο των ψηφιακν τεχνολογιν στην ευρτερη περιοχ της νοτιοανατολικς Μεσογεου, επιβεβαινει για μα ακμη χρονι το 11ο Διεθνς Συνδριο Τηλεπικοινωνιν Info-ComWorld (www.info-com.gr), το οποο θα πραγματοποιηθε την Τρτη 3 Νοεμβρου 2009 στο ξενοδοχεο Divani Caravel. Ο ττλος του φετινο συνεδρου εναι «Live, Work & Play the Broadband Way: η ευρυζωνικτητα εναι μνο η αρχ» και για το εν λγω θμα πρκειται να μιλσουν τα κορυφαα στελχη της ελληνικς -και χι μνο- αγορς.

Πολιτικ ηγεσα, θεσμικο φορες και αγορ

Στην τελευταα εντητα, χει προγραμματιστε να απευθνουν χαιρετισμ η υπουργς Παιδεας, Δα Βου Μθησης και Θρησκευμτων, κυρα ννα Διαμαντοπολου* και ο υπουργς Οικονομικν, κ. Γιργος Παπακωνσταντνου*. H εναρκτρια ομιλα θα γνει απ τον υφυπουργ Μεταφορν & Επικοινωνιν κ. Νκο Σηφουνκη, εν στην εντητα με ττλο «Τηλεπικοινωνες: μετ την κρση τι;» ιδιατερο ενδιαφρον συγκεντρνει η ομιλα του κ. Guido Kerkhoff, μλους του διοικητικο συμβουλου της Deutsche Telekom και επικεφαλς του τομα Νοτιοανατολικς Ευρπης που χει δημιουργσει ο γερμανικς τηλεπικοινωνιακς κολοσσς. Στους ομιλητς της εντητας συμπεριλαμβνονται: ο πρεδρος της Εθνικς Επιτροπς Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομεων, κ. Λεωνδας Κανλλος, ο πρεδρος και διευθνων σμβουλος του ΟΤΕ, κ. Παναγς Βουρλομης και ο Global Communications Industry Leader της PricewaterhouseCoopers, κ. Colin Brereton. Τις επιπτσεις της κρσης στην αγορ των τηλεπικοινωνιν θα αναλσουν σε συζτηση κορυφαα στελχη της αγορς, μεταξ των οποων ο διευθνων σμβουλος της Cosmote, Μιχλης Τσαμζ, ο διευθνων σμβουλος της Vodafone κ. Νκος Σοφοκλους, ο αναπληρωτς διευθνων σμβουλος της Wind Ελλς, κ. Νσος Ζαρκαλς, ο διευθνων σμβουλος της Forthnet, κ. Παντελς Τζωρτζκης, o διευθνων σμβουλος της hellas online, κ. Αντνης Κεραστρης και ο αντερος διευθυντς της Cyta Ελλδος, κ. Μιχλης Αχιλλως. Συντονιστς στην διεξοδικ συζτηση που θα γνει μεταξ των κορυφαων στελεχν της αγορς εναι ο κ. Κυρικος Σαμπατακκης, πρεδρος και διευθνων σμβουλος της Accenture.
Η τελευταα εντητα του Info-ComWorld αποτελε -παραδοσιακ- μα απ τις πλον ενδιαφρουσες και η παρδοση πρκειται να τηρηθε και αυτ τη φορ, δεδομνου του υψηλτατου επιπδου των συμμετεχντων, οι οποοι δεν εναι λλοι απ τους ανθρπους που διαμορφνουν τη στρατηγικ των μεγαλτερων τηλεπικοινωνιακν παρχων στην Ελλδα.
Παρλληλα, με ιδιατερο ενδιαφρον αναμνονται και οι ομιλες των εκπροσπων της πολιτεας, καθς η να κυβρνηση δεχνει να επιθυμε να αξιοποισει τις δυναττητες που προσφρει ο κλδος προκειμνου να ξεπερασθε ταχτερα η οικονομικ κρση, αλλ και να κνει σημαντικ βματα προδου η ελληνικ κοινωνα και οικονομα.

Σημαντικς ανακοινσεις

Εξαιρετικ ενδιαφρουσες αναμνεται να εναι και οι υπλοιπες εντητες του φετινο συνεδρου, το οποο θα ξεκινσει τις εργασες του με δο σημαντικς παρουσισεις: η κυρα λλη Παγουρτζ, Πρεδρος Παρατηρητηρου για την Κοινωνα της Πληροφορας θα παρουσισει τα αποτελσματα μελτης για το αναμενμενο κοινωνικ-οικονομικ αντκτυπο των σχεδιαζμενων ευρυζωνικν υποδομν νας γενις, εν στη συνχεια ο κ. Γιργος Στεφανπουλος, Πρεδρος της νωσης Εταιρειν Κινητς Τηλεφωνας (ΕΕΚΤ) θα παρουσισει τα αποτελσματα ρευνας για το πως επηρεζουν οι κινητς επικοινωνες την οικονομικ ανπτυξη και πως μπορον να συνεισφρουν στην ξοδο απ την κρση.
Τλος, τη σχση των Ελλνων με την τεχνολογα και τις διαφορετικς «γενις» που δημιουργονται, τα χαρακτηριστικ και τις αποστσεις μεταξ τους θα παρουσισουν στην ομιλα τους η Βαλρια Τσμη, Γενικ Διευθντρια και η ννα Καραδημητρου, Γενικ Διευθντρια Καταναλωτικν Ερευνν της Focus Bari, στο πλασιο της ειδικς εντητας Interactive Marketing.

IPTV & Broadband

Η ομιλα του Jesus Perezagua, προδρου της Fox International Channels Europe αναμνεται να εναι απ τα highlights, καθς πρκειται για να στλεχος με μεγλη εμπειρα και σημαντικς απψεις για το πς διαμορφνεται το πεδο με την λευση του IPTV και των ευρυζωνικν τεχνολογιν. Πρκειται για το θμα που θα συζητηθε στην εντητα με ττλο: «IPTV & Broadband: Η ευρυζωνικτητα στην καθημεριντητα».
Η συζτηση αναμνεται να εναι εξαιρετικ ενδιαφρουσα, δεδομνου τι οι απψεις διστανται σε εππεδο αναλυτν αναφορικ με τη σημασα του IPTV. λλοι θεωρον τι το IPTV εναι μα κατηγορα υπηρεσιν, η οποα μπορε να συνεισφρει σημαντικ στα σοδα ενς παρχου, λλοι τι η συνεισφορ δεν εναι ιδιατερα σημαντικ, αλλ πρπει να υπρχει στο χαρτοφυλκιο υπηρεσιν και τλος, υπρχει και η θση τι το IPTV δεν εναι απαρατητο. Αυτς πρκειται να εναι ο προβληματισμς που θα τεθε στους συμμετχοντες στη συγκεκριμνη εντητα. Παρλληλα, στην ατζντα υπρχουν και τα ζητματα που πτονται του περιεχομνου και του βαθμο της σημασας της παρξης τοπικο περιεχομνου στο συνολικ μπουκτο προσφορν.

Υποδομς: Η βση της επμενης γενις ευρυζωνικτητας

Στους κεντρικος ομιλητς του φετινο συνεδρου περιλαμβνονται ακμη η κυρα Daphna Steinmetz, Vice President & Chief Innovation Officer της Comverse, η οποα θα ανοξει την εντητα με ττλο «Υποδομς: Η βση της επμενης γενις ευρυζωνικτητας». Η συγκεκριμνη εντητα θα επικεντρωθε στην παρουσαση των νων τσεων και εξελξεων απ τις κορυφαες εταιρεες κατασκευς τηλεπικοινωνιακο εξοπλισμο. Οι παρουσισεις θα αναφρονται σε ορισμνα απ τα πλον «καυτ» θματα στο χρο των υποδομν, πως εναι η ανπτυξη δικτων οπτικν ινν που φθνουν μχρι κτρια ακμη και σπτια των καταναλωτν (FTTx) αλλ και το LTE (Long Term Evolution), η επμενη γενι δικτων κινητς τηλεφωνας που υπσχεται ταχτητες που θα φθνουν ακμη και πνω απ τα 100 Mbps. Παρλληλα, μως, θα συζητηθον και τα ζητματα που προκπτουν σον αφορ στην ταχτερη ανπτυξη των δικτων επμενης γενις, με πιο χαρακτηριστικ παραδεγματα, αυτ των τελν διλευσης και των ραδιοσυχνοττων που θα χρησιμοποιηθον για την υλοποηση δικτων LTE.

Ψηφιακ Μρισμα

να θμα που χει αρχσει να συζητεται λο και περισστερο εναι αυτ του ψηφιακο μερσματος, δηλαδ της διαχερισης του φσματος συχνοττων που θα σταματσει να χρησιμοποιεται απ τα τηλεοπτικ κανλια ταν θα πραγματοποιηθε η μετβαση απ την αναλογικ στην ψηφιακ τηλεραση. λες οι εμπλεκμενες πλευρς (EETT, EEKT, ΕΡΤ και Digea) εναι προσκεκλημνες να συμμετσχουν στη σχετικ συζτηση της οποας θα προηγηθε μα παρουσαση του καθηγητ Χρστου Καψλη, εκ των πλον αρμοδων για το συγκεκριμνο θμα.

Παρλληλες εντητες

Παρλληλα, για μα ακμη χρονι, θα υπρξουν και παρλληλες ειδικς εντητες στο πλασιο του Info-Com World. Οι ομιλητς θα εστισουν σε δο απ τα πλον ενδιαφροντα θματα των τελευταων δο ετν: το Green ICT, καθς η προστασα του περιβλλοντος εναι πλον πολ ψηλ στην ατζντα τσο των καταναλωτν σο και των εταιρειν του κλδου, και οι εξελξεις στο Interactive Marketing, το οποο εξελσσεται σε να απ τα σημαντικτερα κανλια προθησης προντων και υπηρεσιν.

Green ICT

σον αφορ στο Green ICT, εναι γνωστ πως ο κλδος των ψηφιακν τεχνολογιν στο σνολο του χει δσει ιδιατερη προσοχ τα τελευταα χρνια στον τομα της προστασας του περιβλλοντος. Η προσπθεια για μεωση της κατανλωσης ενργειας αποτελε να μνο κομμτι των δρσεων που βρσκονται εν εξελξει. Η προσπθεια για προντα που εναι σο το δυνατν περισστερο ανακυκλσιμα εναι επσης νας σημαντικς τομας. Αλλ δεν εναι οι μνες, δεδομνου τι οι ενργειες που γνονται, πραγματοποιονται σε πολλαπλ εππεδα και εναι ποικιλμορφες. Η συντριπτικ πλειοψηφα των μεγλων κατασκευαστν και γενικτερα των εταιρειν που κινονται στο χρο προσπαθον να συνεισφρουν στον τομα της προστασας του περιβλλοντος, θεωρντας το ως υποχρωση τους απναντι στους καταναλωτς και την κοινωνα.
Κτω απ αυτ το πρσμα, η οργανωτικ επιτροπ του 11ου Info-ComWorld αποφσισε, για πρτη φορ, να διοργανσει μα ειδικ παρλληλη εντητα, με το συγκεκριμνο θμα, επιδικοντας να παρουσισει στους συμμετχοντες του συνεδρου τις ενργειες και τις δρσεις που βρσκονται σε εξλιξη.

Interactive Marketing

Τλος, σον αφορ το Interactive Marketing, εναι γεγονς πως η διαφημιστικ δαπνη στο σνολο της μπορε μεν να παρουσιζει πτση σε παγκσμιο εππεδο αλλ και στην Ελλδα τη φετιν χρονι, δεν συμβανει το διο με τη διαφημιστικ δαπνη στο Διαδκτυο. Η αξηση εναι συνεχς, τα τελευταα χρνια, και μλιστα με εντυπωσιακος ρυθμος και δεχνει την πρθεση των διαφημιζομνων να αξιοποισουν τα αποκαλομε «να μσα». Στα τελευταα, δεν περιλαμβνονται μνο το Internet και το κινητ τηλφωνο, αλλ και οι διαδραστικς οθνες, το digital signage και αρκετ ακμη μσα που δεν υπρχαν στο παρελθν. Ειδικ, για το Διαδκτυο, η αλματδης αξηση της δημοτικτητας υπηρεσιν πως το Facebook, το Twitter και γενικ λα τα αποκαλομενα social media, χουν δημιουργσει να εντελς διαφορετικ περιβλλον. Η αντστοιχη περσιν εντητα εχε σημεισει ιδιατερα μεγλη επιτυχα και κτι ανλογο αναμνεται να γνει και στο 11ο Info-Com, καθς τα «να μσα» χουν αρχσει σταδιακ να αποσπον λο και μεγαλτερο κομμτι της διαφημιστικς πτας. Και δεν εναι λλωστε τυχαο τι τα παραδοσιακ μσα επιδικουν, λο και πιο ντονα, να αποκτσουν πρσβαση στα να μσα ενημρωσης, επικοινωνας και ψυχαγωγας.

Wireless Info-ComWorld: Παροχς στους συνδρους

Στο πλασιο του 11ου Συνεδρου Info-Com World, θα λειτουργσουν λες οι ασρματες τεχνολογες για την καλτερη δυνατ εξυπηρτηση των συνδρων. Ειδικτερα:

- Wi-Fi: Σε λους τους χρους του Συνεδρου θα παρχεται ελεθερο Wi-Fi (επιλξτε το δκτυο InfoCom).
- Bluetooth: Ενεργοποιστε την σχετικ επιλογ στο κινητ σας για να λβετε: το πργραμμα της εκδλωσης, VCards των χορηγν & πληροφορες για τα περπτερα. Μσω του Bluetooth θα μπορετε επσης να συμμετχετε στις ψηφοφορες που θα διεξγονται στις αθουσες (προχος mobileFX).
- Mobile Broadband: Επισκεφτετε το Press & Internet Corner, δετε τα e-mail σας και χρησιμοποιεστε τις υπηρεσες mobile broadband στα 21,6 Mbps (προχος Vodafone).

Για περισστερες πληροφορες μπορετε να επισκεφθετε την ηλεκτρονικ διεθυνση www.info-com.gr


Τι πρπει να ξρετε για το 11ο Συνδριο Info-Com World

Πτε γνεται;

Το 11ο Συνδριο Τηλεπικοινωνιν Info-ComWorld θα διεξαχθε την Τρτη, 3 Νοεμβρου 2009.

Πο γνεται;

Ξενοδοχεο Divani Caravel
Λεωφρος Βασιλως Αλεξνδρου 2
Αθνα
Τηλ: 210-72.07.000
FAX: 210-72.36.683
Περισστερες πληροφορες για τους χρους του ξενοδοχεου, τις προσφερμενες δυναττητες αλλ και χρτη μπορετε να βρετε εδ.

Ποιες εναι οι ρες διεξαγωγς του Συνεδρου;

Οι ρες διεξαγωγς του Συνεδρου εναι απ τις 09:30 (ρα ναρξης εγγραφς των συνδρων) μχρι τις 20:00. Θα ακολουθσει η καθιερωμνη δεξωση.

Πς μπορ να μθω λεπτομρειες για το πργραμμα;

Χρησιμοποιντας την επιλογ «Πργραμμα» απ την αρχικ σελδα. Εναλλακτικ μπορετε να επικοινωνσετε με τη Γραμματεα του Συνεδρου στο τηλφωνο 210-52.30.000.

Πς μπορ να δηλσω συμμετοχ;

Προκειμνου να συμμετσχετε στις εργασες του 11ου Info-ComWorld θα πρπει να συμπληρσετε την αντστοιχη ατηση που βρσκεται στο δεσμ «Συμμετοχ» στην αρχικ σελδα.

Ποιο εναι το κστος συμμετοχς;

Η συμμετοχ εναι δωρεν για τα στελχη των εταιρειν Πληροφορικς και Τηλεπικοινωνιν. Για πιστοποηση της ιδιτητς τους θα ζητηθε η επαγγελματικ τους κρτα στη Γραμματεα κατ την προσλευση / εγγραφ.

Πς μπορ να πω στον τπο του Συνεδρου;

Με το Μετρ: Πλησιστερος σταθμς «Ευαγγελισμς» (απσταση 5 λεπτ).
Με το αυτοκνητο σας: (Απ Βασιλως Κων/νου με κατεθυνση προς Αμπελοκπους δεξι στο ψος του Hilton). Η εσοδος του parking εναι στην πσω μερι του ξενοδοχεου (οδς Μσθου).

Χρτη της περιοχς του ξενοδοχεου μπορετε να βρετε εδ.

Θα θελα να διανυκτερεσω στο Ξενοδοχεο...

Μετ απ συνεννηση με τη διεθυνση του Divani Caravel χει κρατηθε περιορισμνος αριθμς δωματων τα οποα διατθενται σε ειδικ τιμ. Αν ενδιαφρεστε για κρτηση θα πρπει να επικοινωνσετε με ξενοδοχεο στο 210-72.07.000 αναφροντας τι πρκειται να παρακολουθσετε το Συνδριο Info-ComWorld.

Πς θα μποροσα να αποκτσω το υλικ του Συνεδρου;

Οι σνεδροι με την εγγραφ τους θα παραλαμβνουν απ την γραμματεα να απκομμα με το οποο θα προμηθεονται το υλικ του Συνεδρου. Οι παρουσισεις θα τοποθετηθον στην ιστοσελδα απ που θα μπορε να γνουν download μετ τη λξη του Συνεδρου. Τα CD του Συνεδρου θα διατθενται σε τιμ κστους σε σους τα ζητσουν.

Πς μπορ να αποκτσω το CD του Συνεδρου;

Με τηλεφωνικ παραγγελα μετ τις 3 Δεκεμβρου 2009 στο 210.52.30.000.

Θα υπρχει πρσβαση στο Διαδκτυο;

Στο πλασιο του 11ου Συνεδρου Info-ComWorld και με στχο την καλτερη εξυπηρτηση σας, θα λειτουργσει Internet Corner με σνδεση Vodafone, στα 21,6 Mbps.

Ποιες εναι οι γλσσες του Συνεδρου;

Ελληνικ και Αγγλικ με ταυτχρονη μετφραση που εναι απαρατητο. Δυναττητες ταυτχρονης μετφρασης προσφρονται μνο στην εντητα "Τηλεπικοινωνες" στην αθουσα "Ολυμπα".

Πς μπορ να προμηθευτ δκτη μετφρασης;

Απ την τεχνικ γραμματεα παραδδοντας την αστυνομικ σας ταυττητα, την οποα θα την παραλβετε κατ την ξοδο σας επιστρφοντας το δκτη.

Εμαι δημοσιογρφος. Τι ευκολες μου προσφρονται;

Για τους δημοσιογρφους χει ληφθε ειδικ μριμνα. Για περισστερες πληροφορες χρησιμοποιεστε την επιλογ «Γραφεο Τπου» στην αρχικ σελδα.

Ποιος το διοργαννει;

Το 11ο Συνεδρο Info-ComWorld διοργαννεται απ την εταιρεα SmartPress AE, η οποα βρσκεται στην διεθυνση Μγερ 15, 104 38 Αθνα, τηλ.:2105201500 - 2105230000, fax: 2105241900, email: smart@smartpress.gr.

Πς μπορ να επικοινωνσω μαζ σας την ημρα του Συνεδρου;

Στο τηλφωνο του ξενοδοχεου (Reception 210-72.07.000) ζητντας τη Γραμματεα του Συνεδρου Info-ComWorld.

Υπρχουν παρλληλες εκδηλσεις;

Στο χρο του Συνεδρου θα υπρχει κθεση με τα περπτερα των χορηγν.